พ่อเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นในงานราตรีฟ้าขาว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นให้ ทัศนีย์ ศรีไสว ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาในงานราตรีฟ้าขาว ประจำปี 2560 ณ ลานโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น