รุกสร้างความรู้ความเข้าใจ เครือข่ายบริการท่องเที่ยว

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการให้บริการที่ปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายแก่เครือข่ายการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในการบริการนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวยังจังหวัดเชียงรายจำนวนมากในช่วงเทศกาลต่างๆ

พ.ต.ท.ฉันทฤทธิ์ เหล่าไพโรจน์จารี สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหานักท่องเที่ยว กิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ที่โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม มีผู้เข้ารับการอบรมจากสถานประกอบการ เครือข่ายการท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และประชาชน กว่า 100 คน เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการให้บริการที่ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายแก่นักท่องเที่ยว การให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ และ พ.ร.บ.อื่นๆ ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางท้องถนน ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นในแต่ละปีมากกว่าสองหมื่นล้านบาท โดยในปี พ.ศ.2559 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงรายอยู่ที่ประมาณ 3.1 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 70% และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 30% รวมกว่า 559,000 คน ทำให้ปี 2559 จังหวัดเชียงราย มรรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 23,000 ล้านบาท และด้วยสถิติของนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นของจังหวัดเชียงราย ทำให้อุบัติเหตุที่เกิดกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางท้องถนน ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น การไม่ทราบกฎหมายจารจรในการขับขี่ของนักท่องเที่ยว การโดยสารรถยนต์สาธารณะที่ผู้ขับขี่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริการที่ปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมาย และ พ.ร.บ. ต่างๆที่เกี่ยวข้อง อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น