MOU ร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. ร่วมกับ รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น