วิ่งฉลองวาระพิเศษในโอกาสครบรอบ 57 ปี คณะพยาบาลศาสตร์

นักวิ่งที่เข้าร่วมในการแข่งขัน วิ่งฉลองวาระพิเศษในโอกาสครบรอบ 57 ปี โดยมี ดร.วิภาดา คุณาวุฒิ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัล ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น