” 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก..สู่โรงเรียนขาดแคลน “

นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศิริพร ตันติพงษ์ ประธาน พร้อมด้วยประธานกิติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการ มอบจักกรยาน ตามโครงการ ” 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก..สู่โรงเรียนขาดแคลน ” ให้แก่ สุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี ณ ห้องประชุม บ. วี แอนด์ พี เฟร็ช ฟูดส์ จำกัด อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น