เชียงใหม่นิวส์พาเที่ยว “วัดต้นเกว๋น”

ความรุ่งเรืองแห่งพุทธศาสนาดังกล่าวยังดำเนินสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าเราจะไปทางไหนก็มักจะพบเห็นวัดอยู่เกือบทั่วทุกพื้นที่ของเมือง จนมีคำกล่าวถึงวัดต่าง ๆ ที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่ว่า “วัดในเมืองเชียงใหม่นั้นมีมากมายให้พบเห็นชนิดวัดชนวัด”  ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือตามหมู่บ้านชนบทเราก็สามารถพบเห็นวัดได้ทั้งนั้น

ที่อำเภอหางดง มีวัดเก่าแก่ที่สำคัญวัดหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันอาจเรียกได้ว่ามีความสวยงามและสมบูรณ์ทางสถาปัตยกรรมล้านนามากที่สุดวัดหนึ่งของเชียงใหม่ก็ว่าได้ ความเงียบสงบและสง่างามของวัดต้นเกว๋น ทำให้เรานึกย้อนถึงอดีตของวัดในชนบทที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่สำคัญในการเป็นจุดพักขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระธาตุจอมทอง อำเภอจอมทองเพื่อไปยังเมืองเชียงใหม่ แม้ว่าปัจจุบันการเดินทางจากวัดพระธาตุจอมทองจะสะดวกรวดเร็วขึ้น ทำให้ขบวนแห่ไม่ต้องหยุดพักค้างแรมที่นี่เหมือนแต่ก่อนแล้ว แต่ศาสนสถานต่าง ๆ ที่เคยใช้ในพิธีดังกล่าวยังคงหลงเหลือปรากฏให้เห็นอยู่ ทำให้เรามองย้อนไปถึงอดีตของวัดนี้ที่เคยมีความสำคัญต่อพิธีดังกล่าว

วัดต้นเกว๋นแทบจะเป็นวัดเดียวในล้านนาก็ว่าได้ที่มีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมสมัยเก่าเอาไว้อย่างเหนียวแน่น ต้นตาลนับสิบต้นยืนเรียงรายอยู่นอกกำแพงวัด ทำให้ดูเคร่งครึมสมกับเป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญวัดหนึ่งของเชียงใหม่ วัดต้นเกว๋น หรือ วัดอินทราวาส สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์เป็นเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่เมื่อประมาณ จ.ศ.1218-1231 หรือ พ.ศ.2399-2412 คำว่า “ต้นเกว๋น” เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งตามภาษาพื้นเมืองล้านนา ซึ่งแต่เดิมนั้นมีปลูกอยู่ในบริเวณวัดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นชาวบ้านจึงพากันเรียกชื่อวัดว่า “วัดต้นเกว๋น” แต่ปัจจุบันต้นเกว๋นที่ปลูกอยู่ในบริเวณวัดแทบจะไม่มีให้เห็นแล้ว เหลืออยู่เพียงต้นเดียวเท่านั้น ต่อมาวัดต้นเกว๋นได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดอินทราวาส” ซึ่งมาจากชื่อของเจ้าอาวาสที่สร้างวัดนี้ คือ อินทร์ผสมกับอาวาส

ความสวยงามและเก่าแก่กว่าร้อยปีของสถาปัตยกรรมในวัดต้นเกว๋นเรียกได้ว่างดงามไม่แพ้ที่ใด การอนุรักษ์และบูรณะสถาปัตยกรรมได้รับการซ่อมแซมอยู่เสมอมา โดยเฉพาะตัววิหารของวัดต้นเกว๋นยังคงปรากฏลวดลายทางสถาปัตยกรรมที่ชัดเจนมากที่สุดแห่งหนึ่ง วิหารวัดต้นเกว๋นนี้สร้างขึ้นเมื่อ จ.ศ.1220 หรือประมาณปี พ.ศ.2401 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ที่ใต้เพดานด้านเหนือด้วยตัวอักษรไทยวนหรือตัวเมืองล้านนา นายช่างผู้สร้างวิหารมีความชำนาญสามารถสลักลวดลายดอกไม้ ลายรูปสัตว์ไว้ที่หน้าจั่วและช่อฟ้า พระประธานเป็นลายรูปปั้นดอกกูด ฝาผนังด้านหลังพระประธานในวิหารมีรูปคล้ายซุ้มและมีพระพิมพ์โลหะซึ่งหล่อเป็นองค์ติดฝาผนัง

วัดต้นเกว๋น วัดเล็ก ๆ อันเงียบสงบในชนบทแห่งนี้ ถือเป็นลมหายใจที่สานต่ออดีตของความรุ่งเรือง ด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงาม แฝงไว้ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาที่เราสามารถรับรู้ได้เมื่อแรกย่างกรายเข้ามาเพื่อประทับความทรงจำที่นี่

จักรพงษ์  คำบุญเรือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น