อบจ.เชียงใหม่ร่วมอบต.สะลวง จัดใหญ่ปีใหม่ม้ง-เครือข่ายชุมชน

ประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2561องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงและเครือข่ายชุมชน ม้งดอยหลวงพัฒนา (สายเหนือ) จัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง “น่อ เป๊ เจ่า” ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเต่ารู ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นายจีรเดช จีแดง ประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง “น่อ เป๊ เจ่า”ประจำปี 2561 ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายชุมชนม้ง ดอยหลวงพัฒนา(สายเหนือ) ได้ร่วมกันจัดประเพณีขึ้นปีใหม่และเฉลิมฉลองปีใหม่ชาวม้ง และสร้างความสามัคคีระหว่างเครือข่ายชุมชนม้ง ดอยหลวงพัฒนา (สายเหนือ) ซึ่งประกอบด้วย บ้านผาหมอน บ้านม่อนเงาะ บ้านผาปู่จอม บ้านห้วยลึก บ้านแม่มะกู้ บ้านสันป่าเกี๊ยะ บ้านป่าตึง บ้านชุมเย็น และบ้านห้วยเต่ารู ภายในงานได้จัดการประกวดขบวนวัฒนธรรม วิถีชีวิตชนเผ่า การแข่งขันโยนลูกช่วง การแข่งขันตีลูกข่าง การแข่งขันยิงหน้าไม้ และการแข่งขันผัดข้าว เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น