กองบิน 41 ร่วมบริจาคของรางวัล “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด”

นาวาอากาศเอก จารุวัฒน์ วัดละเอียด รองผู้บังคับการกองบิน 41 นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41 ร่วมบริจาคของรางวัล “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2561 ณ บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินเเดน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น