โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ศึกษาดูงานการปลูก เมล่อน

จำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ พิเชษฐ์ ชัยฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯเป็นผู้แทนให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอป่าซาง ศึกษาดูงานการปลูก เมล่อนในโรงเรือน ของวัฒนา กันทาทรัพย์ บ้านเลขที่ 93 หมู่ 5 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น