ตำรวจภูธรภาค 5 อบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด เพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชัน Police ilertu

25 ธันวาคม 2560 เวลา 08:30 – 12:00 น. ตามนโยบาย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้วางมาตรการเสริมศักยภาพการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านหมายเลข 191 โดยเพิ่มช่องทางการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านแอปพลิเคชัน Police ilertu ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านศูนย์ 191 โดยแอปพลิเคชัน Police ilertu

ได้สั่งการให้คณะทำงานวางระบบ ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 5 ณ ห้องประชุมคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้การรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คู่มือการใช้งาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น