พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระพหรมมงคล ( หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พร้อมด้วย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น