มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จัดกิจกรรม มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วย

​​วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วย จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล , โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่บ้านซิแบร และ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร บ้านทุ่งต้นงิ้ว ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน ทั้งนี้ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ราษฎรในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น