เพราะว่าดอยมันไม่เรียบ มันถึงได้สวยงาม สัมผัสลมหนาว บนจุดสูงสุด 12 ดอย

ในช่วงนี้ที่อุหภูมิลดลง ทั่วทุกที่ของประเทศไทยเรามีอากาศที่ลดต่ำลง ทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น ชมทะเลหมอก ชมดาวยามค่ำคืน ทั่วขุนเขาและดอยสูง เรารวบรวม ภูเขา ม่อน ดอยต่างๆในความสูงจากในระดับน้ำทะเลปานกลางที่ระดับ 1,000 เมตร มาแนะนำท้าทายกำลังกายกำลังใจกันครับ
ด้วยลักษณะภาคเหนือที่มีภูเขาสูงอยู่มากมายในแต่ละอำเภอจึงมีเสน่ห์แห่งขุนเขางามที่ซ่อนตัวรอคอยการค้นสำหรับที่ชื่นชอบภูเขา วันนี้ทีมงานเชียงใหม่แมก ขอนำเสนอข้อมูลดอยต่างๆที่มีความสูงระดับปานกลางจากระดับน้ำทะเลที่มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่นำมาฝากกัน เพื่อเป็นทางเลือกให้สำหรับผู้ที่รักและชื่นชอบการพิชิตดอยสูงต่างๆ
1.ดอยลังกาหลวง ยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,031 เมตร สูงเป็นอันดับ 6 ของยอดเขาสูงเมืองไทย ครอบคลุมบริเวณรอยต่อ 3 จังหวัด คือ เชียงราย-ลำปาง-เชียงใหม่ ติดเขตจังหวัดเชียงใหม่บริเวณพื้นที่ของอำเภอดอยสะเก็ดตามเส้นทางที่มุ่งไปยังจังหวัดเชียงราย เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติขุนแจ ที่บนดอยลังกาเป็นที่ประดิษฐานของ พระธาตุดอยลังกา ชมทิวทัศน์ดาวบนดินตัวอำเภอดอยสะเก็ดและตัวเมืองเชียงใหม่
ติดต่อ / ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด โทร. 0-5349-5781 /องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร.052-080640
2.ดอยม่อนจอง สูงจากระดับน้ำทะเลที่ 1,929 เมตร ตั้งอยู่ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไฮไลท์ของ ชมประติมากรรมภูหินช่อ ทุ่งหญ้าเปลี่ยนสีเขียวเป็นสีทอง สนามกอล์ฟช้าง ,ยอดหัวสิงห์ ,กุหลาบพันปี, ชมดาวพราวระยับยามค่ำคืน ชิมกาแฟดอยม่อนจอง
ติดต่อสอบถาม / เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย โทร. 092- 5597210 4902 ,นะปีพอ โทร. 093-0374472
3. ม่อนอังเกตุ ยอดดอยสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 1,840 เมตร ตั้งอยู่ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง สำนัก
บริหารอนุรักษ์พื้นที่16 เป็นต้นกำนิดของลำน้ำสำคัญ 4 สาย คือ ขุนน้ำสา ไหลลงแม่น้ำปาย ขุนน้ำเลย ไหลลงแม่น้ำแม่แตง ขุนน้ำแม่สาบและขุนน้ำแม่จุม ไหลลงลำน้ำแม่ขาน แล้วไหลรวมสู่แม่น้ำปิง มองเห็น ผืนป่าฝั่งอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง ห้วยจ้อ ห้วยน้ำดัง ดอยหลวงเชียงดาว และดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
4.ดอยพะตี่โด่ เป็นภาษาท้องถิ่นชาวปกาเกอญอ คำว่า“พะตี่ ”แปลว่า ลุงส่วนคำว่า “โด่ ” แปลว่าสูงใหญ่ รวมกันแล้วมีความหมายว่า ดอยที่สูงใหญ่ บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร ดอยที่สูงใหญ่ เทือกเขาสูงมีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 2 อำเภอ คือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะได้ชมดอกกุหลาบพันปี บานเต็มดอย
ติดต่อ /ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง คุณสุพจน์ ใจพันธ์ โทร.053-318326
5. ดอยโป่งกา ภูเขาศักดิ์ชาวปกาเกอญอ สูงตระหง่านในบ้านขุนแม่รวม “ดอยโป่งกา” มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร ตั้งอยู่ในตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านจะขึ้นไปทำพิธีสวดขอฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล บนยอดดอยสามารถมองเห็นมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคมสามารถชม “ดอกกุหลาบพันปี”
ติดต่อสอบถาม / ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา โทร. 053-484062
6. ดอยหมด หรือ ดอยมด เป็นดอยที่มีความสูงจากระดับทะเล 1,790 เมตร ที่มาของชื่อเรียกดอยหมดก็เนื่องมาจากบริเวณบนดอยไม่มีต้นไม้ใหญ่มีแต่ทุ่งหญ้าสีทองกว้างจึ่งเป็นที่มีของชื่อเรียกว่า ดอยหมด ในบริเวณบนดอยหมดสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้อย่างสวยงาม ยามค่ำคืนสามารถชมดาวได้รอบทิศ
ติดต่อ /นายจันทร์แดง สุลัยยะ (ประธานกลุ่ม) โทร.097-9437672
7. ดอยสามหมื่น มีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 1,725 เมตร ตั้งอยู่ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยสามหมื่น พื้นที่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชมทะเลหมอกมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวสวยงาม เที่ยวในหมู่บ้านชาวลีซู ไต จีนยูน และปะล่อง ดอกพญาเสือโคร่งบานในช่วง มกราคม ถึง กุมภาพันธ์
ติดต่อ / นายวิโรจน์ วรรธนะโยธิน โทร.089-9954870
8. ดอยจิโน ความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 1,662 เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจิโน ตั้งอยู่ที่ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อดอยมาจากภาษาท้องถิ่นชื่อของ “ลำห้วยจิโน” ชมป่าสนเขา ชมพระอาทิตย์ขึ้น-ตก ทะเลหมอกรอบทิศ และดวงดาวงามระยับ ท่ามกลางความเงียบสงบ มีบ้านพัก ลานกางเต็นท์ ไม่มีไฟฟ้า
ติดต่อ / หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจิโน โทรศัพท์. 0 5390 3969
9. ดอยแม่โถ 360 องศา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 1,630 เมตร ในพื้นที่บ้านแม่โถ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีชุมชน 2 ชนเผ่า มี ม้งและชาวปกาเกอญอ ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มียอดเขาสูงที่สุดคือ “ดอยแม่โถ 360 องศา” ภูเขาสูงที่กั้นกลางระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณด้านบนสามารถชมทิวทัศน์ขุนเขาได้แบบ 360 รอบทิศหากอากาศดีฟ้าเปิดจะมองได้เห็นถึงดอยอินทนนท์
ติดต่อสอบถาม / ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ โทร.088-4344902
10. ม่อนเงาะ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 1,425 เมตร คำว่า “ม่อนเงาะ” มาจากภาษาม้งที่เรียกว่า โม่งโง๊ะ ที่แปลว่า แม่ จนเรียกกันเพี้ยนมาเป็น ม่อนเงาะ ที่มีลักษณะเป็นหน้าผาหินเรียงอยู่ใกล้เคียงกัน 3 ลูก ผาแรกคือผาลูก ผากลางคือแม่ที่เด่นสุด ผาสุดท้ายคือ ผาพ่อ ม่อนเงาะ บริเวณบนดอยสามารถชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตก และทะเลหมอกในยามเช้า
ติดต่อ /ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.095-685-2525,081-025-1002
11.ดอยสะโง้ ยอดดอยสูง 709 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ที่ บ้านดอยสะโง้ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย บริเวณบนดอยสะโง้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์สามเหลี่ยมทองคำและแม่น้ำโขง จุดชมทะเลหมอก 3 แผ่นดินได้รอบทิศทาง ทางฝั่งพระอาทิตย์ขึ้นจากประเทศลาว พม่า และไทย ในทางฝั่งพระอาทิตย์ตก สามารถมองเห็นชุมชนของ 3 อำเภอ เชียงแสน แม่จัน และแม่สาย ส่วนยามค่ำคืนมีดาวระยับระยับรอบทิศทั้งดาวบนดิน คือแสงไฟจากตัวเมืองเชียงแสน และแสงไฟฝั่งประเทศลาว อีกทั้งดาวบนท้องฟ้ามีดวงดาวมากมายในค่ำคืนอันแสนโรแมนติก
ติดต่อ / ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง้ โทร.061- 2495791
12. ดอยฟ้างาม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 750 เมตร จากเดิมชื่อ “ดอยผางาม” และ เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ดอยฟ่างาม” ตั้งอยู่ ตำบลบ้าสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีระเบียงจุดชมพระอาทิตย์ทะเลหมอกในยามเช้ามองเห็นดอยพระบาท และจุดชมพระอาทิตย์ตกมองเห็นพระธาตุสามจิก หากฟ้าเปิดมองเห็น วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือ“วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง” นมัสการรอยพระบาท ชมความมหัศจรรย์หินงอกหินย้อยของ ถ้ำมงกุฏพระเจ้า
ติดต่อ / พระสายัญ ธีปธมฺโม โทร.086-4296036 , นายกิตติพงษ์ ดีคำวงค์ โทร.094-2879549
…….ท่องเที่ยวดอยสูงอย่างรู้คุณค่า ร่วมช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม……….

ร่วมแสดงความคิดเห็น