กิ่งกาชาดอำเภอแม่แต่งมอบ ผ้าห่มบรรเทาภัยหนาว

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กิ่งกาชาดอำเภอแม่แตง เพื่อมอบให้กับชาวบ้านในอำเภอแม่แต่ง โดยนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่แต่ง พร้อมด้วย เยาวชนจิตอาสากิ่งกาชาด ร่วมจัดผ้าห่มและเครื่องอุปโภคบริโภคและยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งมีชาวบ้านในอำเภอแม่แตงท ั้งหมด 12 ตำบล รวมกว่า400 คนเข้ารับผ้าห่มและเครื่องอุปโภค บริโภคดังกล่าว โดยมี สจ อารีย์ ไชัยขันฑ์ เข้าร่วมสนับสนุนการมอบสิ่งของบรรเทาภัยหนาวในครั้งนี้ ที่ ห้องประชุมอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในขณะนี้ ในอำเภอแม่แตง ยังมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ สูงจำนวนมาก และประสบความขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่มกันหนาว และยาสามัญประจำบ้าน กันเป็นจำนวนมาก การมอบสิ่งของเครื่องกันหนาว ในครั้งนี้นับว่าจะเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์ ให้กับพี่น้องชาวบ้านได้อีกขั้นหนึ่งด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น