คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวและเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2560

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะ เป็นประธานในการแถลงข่าวและเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น