พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปสำริดประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระพหรมมงคล ( หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปสำริดประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว “พระพุทธมหาจุฬาบารมีศรีหริภุญชัย ” ณ มจร. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น