ร่วมแสดงมุฑิตาคารวะแด่พระราชเจติยาจารย์ ( ชูเกียรติ อภโย )

โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสุจิตตพร ปูรณะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, คณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงมุฑิตาคารวะแด่พระราชเจติยาจารย์ ( ชูเกียรติ อภโย ) ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 92 ปี ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น