นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.นอร์ท-เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพสต.) ในเขตตำบลสันผักหวาน จัดกิจกรรมจิตอาสา “แบ่งปันรอยยิ้มเพื่อผู้ป่วยติดเตียง” ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น