ส.อ.ท.มอบจักรยาน ให้โรงเรียนยากจน

ส.อ.ท.มอบจักรยานให้แก่โรงเรียนยากจน ภายใต้โครงการ 50 ปี ส.อ.ท.มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก .. สู่โรงเรียนขาดแคลน ทั้งนี้ส.อ.ท.เล็งเห็นว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ชนบท

เมื่อเร็วๆ นี้ นายไพรรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ประธานโครงการ) นายถนอม กุยแก้ว รองปลัดอำเภอสารภี นายวีรยุทธ สุขวัฑฒโก สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ นายนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานก่อตั้ง ส.อ.ท. เชียงใหม่ นายยุทธพงศ์ จีรประภาพงศ์ อดีตประธานสาภอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันมอบจักรยาน 7,000 คัน ภายใต้โครงการ 50 ปี ส.อ.ท.มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก .. สู่โรงเรียนขาดแคลน ที่ห้องประชุมบริษัทวีแอนด์พีเฟร็ชฟูดส์จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ประธานโครงการ) กล่าวว่า การส่งมอบจักรยานในโครงการ 50 ปี ส.อ.ท.มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก .. สู่โรงเรียนขาดแคลน เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมฯ ได้เตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อเฉลิมฉลองในวาระพิเศษ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนั้น คือ “โครงการ 50 ปี ส.อ.ท.มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก .. สู่โรงเรียนขาดแคลน ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีฐานยากจนและบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนได้ยืมเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียบหนังสือได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อนีกเรียนที่รับจักรยานในรุ่นนี้ที่เรียบจบแล้วจะต้องส่งมอบจักรยานสู่รุ่นน้องต่อไป โดยคณะครู อาจารย์ และนักเรียน จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ดูแลจักรยานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สามารถส่งต่อสู่นักเรียนรุ่นต่อไปได้อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับนักเรียน

ทั้งนี้ รถจักรยานที่มอบตลอดโครงการผ่านโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศในปี 2559 – 2560 รวมจำนวน 7,000 คัน ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากขาดการสนับสนุนจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมทุกจังหวัด และได้ส่งมอบจักรยานจำนวน 130 คัน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบต่อให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

ด้านนางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานอุตสากรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินหน้าที่ในหารจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในนามองค์กร เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้สมาชิกเห็นความจำเป็นและตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบกับปี 2560 เป็นปีที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครบรอบ 50 ปี ดังนั้น จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ภายใต้ชื่อ “50 ปี ส.อ.ท.มอบจักรยาน 7,00 คัน ปันรัก สู่โรงเรียนขาดแคลน” ให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในจังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 9 โรงเรียน 1.โรงเรียนบ้านขุนสาป อ.สะเมิง 2.โรงเรียนบ้านปางขุม อ.สะเมิง 3. โรงเรียนสบวาก อ.แม่แจ่ม 4.โรงเรียนบ้านป่าลาน อ.สะเมิง 5.โรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา 6.โรงเรียนสหมิตรวิทยา อ.กัลยาณิซัฒนา 7.โรงเรียนบ้านห้วยยา อ.กัลยาณิวัฒนา 8.โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อ.กัลยาณิวัฒนา และ9.โรงเรียนบ้านผาแดง อ.ไชยปราการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น