เกษตรเชียงใหม่ จับมือพาณิชย์ วางแผนลุยตลาดหอมใหญ่แปลงใหญ่

วันที่ 27 ธ.ค.60 เวลา09.30 น.นายสมพล แสนคำ เกษตร จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบอบรมเกษตรกรแปลงใหญ่หอมหัวใหญ่ ในการทำแผนการผลิตและแผนธุรกิจ โดยมีจำนวนสมาชิกเข้าอบรมกว่า 80 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.แม่วาง 

เป็นที่ทราบดีว่าปัญหาราคาสินค้าเกษตรของ จ.เชียงใหม่ นอกจะมีลำไย ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ แล้วนั้น ยังมีพืชตระกูลหอมอย่าง”หอมหัวใหญ่” ก็เป็นพืชหนึ่งที่เราผู้ที่ปฎิบัติงานในภาคการเกษตรนั้น ไม่ได้นิ่งนอนใจในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งทางภาครัฐ-เอกชน

ในส่วน จ.เชียงใหม่ นั้น นายสมพล แสนคำ เกษตร จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ่ ในประเทศไทยจากสถิติปีที่ผ่านมานั้น มีพื้นที่ปลูกประมาณ 8,200 กว่าไร่ และมากที่สุดจะอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ อยู่ที่ประมาณ 6,500 ไร่เกษตรกรผู้ปลูกมีจำนวน 1,800 กว่าครัวเรือน อำเภอที่ปลูกมากได้แก่ อ.แม่วาง อ.ฝาง อ.สันป่าตอง ซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.

โดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิต และปัญหาด้านการเชื่อมโยงตลาด จึงได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดทำเวทีวิเคราะห์ จัดทำแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มตามการบริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญ่ใน 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP การตลาด และการบริหารจัดการ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ใน อ.แม่วาง กว่า 80 ราย ในทำแผนการการผลิตเพื่อสนับสนุนวัสดุการเกษตร เพื่อพัฒนาการผลิต และในโอกาสนี้ทางสำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่ และผู้ประกอบการเอกชนเข้าร่วมวางแผนธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงตลาดเพื่อวางแผนในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น