(คลิป) เริ่มแล้วท่ามกลางสายฝนโปรยปราย “แอ่วแม่แรมม่วนใจ๋” ครั้งที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอแม่ริมเป็นประธานเปิดงาน”แอ่วแม่แรมม่วนใจ๋ ครั้งที่4 “จัดโดย ทต.แม่แรม ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลแม่แรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์ นายก ทต.แม่แรมกล่าวว่ากิจกรรมภายในงานมีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งของคนพื้นเมืองและชนเผ่า การจัดนิทรรศการของโครงการหลวง และแหล่งท่องเที่ยวภาคเอกชน กาดหมั้วคัวเมือง ประกวดพืชยักษ์ ประกวดอาหารพื้นเมือง ส้มตำลีลา การแสดงละครซอ ทั้งนี้ระหว่างวันที่27-28 ธ.ค.2560 ณ ลานกิจกรรม ทต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น