แม่สรวย ปล่อยแถวการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561

27 ธ.ค. 60 นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอแม่สรวย ได้เป็นประธานในการประชุมและปล่อยแถวการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมปล่อยแถวฯประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยจากอปท. อปพร.ฯลฯ

โดยท่านนายอำเภอได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน(ส่วนกลางและจังหวัด อย่างเข้มข้นและจริงจัง เพื่อให้จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น