จังหวัดตากเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้หัวข้อหลักในการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร “ โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัด ซึ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตากได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดปัจจัย เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคน ถนน ยานพาหนะและสภาพแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาชน ในลักษณะยืดพื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยกำหนดช่วงเวลาการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง คือช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 27 ธันวาคม 2560 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 จังหวัดตากจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!