“สจ.แดง”เขต 2 จัดชิงแชมป์ฟุตบอลอาวุโสแม่ริมคัพ”คุณอี๊ด”คว้าถ้วย อบจ.

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสร้างความสมานสามัคคีในหมู่คณะ โดยเฉพาะในกลุ่มอาวุโส หรือกลุ่มคนในวัยทำงาน มักจะหาเวลาในการออกกำลังกายได้น้อย เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว ในวัยกลางคนจึงเริ่มประสบปัญหาในเรื่องของสุขภาพ และเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ต้องจัดงบประมาณเข้ามาดูแลแก้ไข

จากสิ่งที่เกิดขึ้น นายสมชิด กันธะยา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ แม่ริม เขต 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา จึงได้ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยจัดโครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสอำเภอแม่ริมคัพ ครั้งที่ 1 เป็นการแข่งขันฟุตบอล 11 คน มีทีมฟุตบอลจากตำบลต่างๆส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2560 และคัดเข้ารอบชิงชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โดยทีมที่ชนะเลิศคว้าถ้วยรางวัลไปครอง ได้แก่ทีมคุณอี๊ด

นายสมชิด กันธะยา ประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งเสริมารออกกำลังกายแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยอยู่แล้ว การจัดฟุตบอลอาวุโสครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และใช้กีฬาสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมความรักสามัคคีให้เกิดขึ้น และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักในกีฬาฟุตบอลได้มีสนามเพื่อการแข่งขัน และในครั้งต่อไป จะได้จัดโครงการให้กับกลุ่มเยาวชนและกีฬาประเภทอื่นด้วย และในวันที่ 8-9 มกราคม 2561 นี้จะได้ร่วมกับทางคณะกรรมการวัดแม่ริม จัดประกวดรำวงย้อนยุคชิงแชมป์แม่ริมขึ้น ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเชิญชวนทีมรำวงย้อนยุคจากหมู่บ้านต่างๆเข้าร่วม คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 30 ทีมอย่างแน่นอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น