พ่อเมืองเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากภาคเอกชน กว่า 5,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบผ้าห่มโครงการสานใจสร้างไออุ่น ครั้งที่ 22 ที่ บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจาก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จำนวน 5,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนปละช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น

สำหรับ สถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 มีราษฎรในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา และจะยาวนานไปจนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อันเนื่องมาจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง จากประเทศจีน แผ่เสริมลงมาปกคลุม ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 – 21 องศาเซลเซียส โดยในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวว่า จะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 80 มีสภาพเป็นภูเขา จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีและในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัด โดยเฉพาะบริเวณยอกดอย ยอดภู จะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้บูรณาการร่วมกันกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แตงที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และของจังหวัดเชียงใหม่อย่างแท้จริง และเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางมารับมอบผ้าห่มกันหนาวมีขวัญกำลังใจที่ดีในการดำรงชีวิตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น