สวนเศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิตยักษ์! พบกันในงานฤดูหนาวฯ จังหวัดเชียงใหม่ปี 2560

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนางรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การประกวดจัดสวนหย่อมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2561

โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานบูรณาการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่จำนวน 25 อำเภอซึ่งในการจัดงานดังกล่าว ในส่วนสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่อย่างได้มีกิจกรรมดีๆในการประกวดผลผลิตของเกษตรกร จำนวน 5 ยักษ์ ไม่ว่าจะเป็นฟักทองยักษ์ กล้วยหอมทองยักษ์ ฟักเขียวยักษ์ มะพร้าวน้ำหอมทลายดก กล้วยน้ำว้าเครือยักษ์

โดยการจัดการประกวดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น คัดเลือกผลผลิตพันธุ์ดีไว้เป็นต้นพันธุ์ ,พัฒนาคุณภาพของผลผลิตเกษตรกรรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตที่ดีทางการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ที่จะได้รับทั้งความรู้ เศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาน้อมนำไปประกอบอาชีพและการใช้ชีวิต โดยงานจะเริ่มเปิดงานตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคมพ. ศ. 2560 ถึงวันที่ 8 มกราคมพ. ศ. 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น