สมทบทุนโครงการวิ่ง Eye CMU Run for Sight

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผอ.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และคณะรับมอบเงิน 300,000 บาท จาก รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผอ.ด้านการแพทย์ รพ.บำรุงราษฎร์ และ สุพันธนิดา เชาว์วิศิษฐ์เสรี สมทบทุนโครงการวิ่ง Eye CMU Run for Sight ณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น