วันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” จังหวัดเชียงใหม่ เน้นคุมเข้มในทุกมิติทั้ง 25 อำเภอ

วันนี้ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งจะมีการประชุมตลอดระยะเวลา 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 โดยมี นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตลอดจน หาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที

โดยในวันแรกของการรณรงค์ พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 23 ครั้ง มากกว่าปีก่อน 2 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 25 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเกิดจากเมาสุรา และทัศนวิสัยไม่ดี ร้อยละ 46.88 และ 18.75 ตามลำดับ ยานพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด เป็นรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 87.50 ส่วนสถานที่เกิดเหตุมากที่สุดเป็นถนนกรมทางหลวง และถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 52.17 และร้อยละ 34.78 ช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุด เวลา 16.00 – 20.00 น. ร้อยละ 43.48 ในการเรียกตรวจตามมาตรการ 10 รสขม มีการเรียก 8,818 คัน พบการกระทำความผิดและดำเนินคดีจำนวน 3,549 คัน คิดเป็นร้อยละ 40.25 ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 36.86 และไม่มีใบขับขี่ ร้อยละ 31.30 ตามลำดับ

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดำเนินการ หวังลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพื่อบรรเทาความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลานี้ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ช่วยกันตรวจ สกัดไม่ให้ผู้ขับขี่ที่มีอาการเมาสุราเข้าสู่พื้นที่สาธารณะหรือทางหลวง ซึ่งถ้าดำเนินการอย่างจริงจังจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ เนื่องจากผู้ขับขี่พาหนะที่มีอาการเมาสุราที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุจะลดจำนวนลง และให้สำรวจข้อมูลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างละเอียด เพื่อจะนำมาวิเคราะห์สาเหตุ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีการตั้งด่านตรวจ จำนวน 47 จุด มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทั้งหมด 1,396 คน ขณะเดียวกัน ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ตามด่านตรวจต่างๆ อย่างเคร่งครัด เนื่องจากในวันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายมีจำนวนผู้ใช้รถมากทั้งนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด และมีการเฉลิมฉลองเทศกาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!