โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรพิเศษ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ศานิกุณ ลักษณ์ศิรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายตลาดราชการ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรพิเศษ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าชม ศึกษาดูงาน และเข้ารับการอบรมหลักสูตร การรับประทานอาหารแบบยุโรป เพื่อประกอบวิชาเรียน และฝึกประสบการตรงในโรงแรมฯ ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น