รถขับเคลื่อนด้วยก๊าซชีวภาพ


หากจะพูดถึงรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงจำพวกก๊าซ LPG หรือ NGV หลายท่านอาจจะไม่ตื่นเต้นมากนัก เพราะมีให้เห็นอยู่มากมายตามท้องถนน แต่ถ้าจะพูดถึงรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยก๊าซชีวภาพ หลายท่านคงสงสัยแน่นอนว่าจะทำได้อย่างไร แนวคิดการนำก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ เกิดขึ้นภายใต้ “โครงการจัดสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาวิธีการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ก๊าซไบโอมีเทนอัดเป็นเชื้อเพลิงได้ และจัดสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนจากก๊าซชีวภาพ ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ (Mobile Unit) เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

การดำเนินงานโครงการ ได้มีการจัดสร้างต้นแบบและพัฒนาเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ (Compressed Bio-methane Gas : CBG) ขึ้น โดยใช้ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มปศุสัตว์ เช่น มูลสุกร มูลวัว มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งคุณสมบัติเทียบเท่าก๊าซ NGV มาตรฐานที่สามารถเติมได้ในรถยนต์ทั่วไป และได้มีทดลองใช้กับรถบัสของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา ภายใต้นโยบาย Green and Clean Sustainable University ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งส่งเสริมให้ระบบขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัยใช้พลังงานทดแทน ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักศึกษาและบุคลากรเป็นอย่างดี โดยนำร่องทดสอบให้บริการจำนวน 2 คัน สามารถรองรับผู้โดยสารประมาณ 325 คนต่อวัน หรือ 84,500 คนต่อปี สามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณ 21,200 ลิตรต่อปี หรือ 517,926 บาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ 216,751 กิโลกรัม นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปบรรจุถังสำหรับใช้ในภาคครัวเรือน เพื่อทดแทนก๊าซหุงต้ม หรือ LPG ได้อีกด้วย
ที่มา www.enconfund.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!