พาณิชย์-เกษตรพัฒนา เชื่อมข้อมูลราคาสินค้า

“พาณิชย์” จับมือ “เกษตร” เชื่อมโยงข้อมูล หวังดูแลราคาสินค้าเกษตรได้อย่างครบวงจร เดินหน้าแชร์ข้อมูลการผลิตและการตลาด เพื่อวางแผนให้เกษตรกรเพาะปลูก เลี้ยงปศุสัตว์ ก่อนเข้าไปช่วยทำตลาด มั่นใจทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้คุ้มต้นทุน รัฐไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงราคาเหมือนที่ผ่านมา

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด มาหารือเพื่อกำหนดนโยบายการทำงานร่วมกันในการดูแลราคาสินค้าเกษตร โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลฐานข้อมูลสินค้าเกษตร (บิ๊ก ดาต้า) ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งระบบ ตั้งแต่การวางแผนการผลิตและการทำตลาด ซึ่งจะทำให้การดูแลสินค้าเกษตรทำได้ดีขึ้น

“เป็นครั้งแรกที่ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรแบบไร้รอยต่อ โดยในระดับนโยบาย ทั้งรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดีที่เกี่ยวข้อง จะเชื่อมการทำงานระหว่างกัน ส่วนในพื้นที่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด ก็ต้องทำงานร่วมกัน ต่อไปต้องรู้ว่าพื้นที่นี้ ปลูกพืชเกษตรอะไรบ้าง ทำปศุสัตว์อะไรบ้าง แล้วตลาดมีรองรับหรือไม่ จะเป็นการวางแผนการทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มปลูก เริ่มเลี้ยง ไปจนการทำตลาด” นายสนธิรัตน์ กล่าว

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้ จะช่วยผลักดันให้เกษตรกรขายผลผลิตได้คุ้มต้นทุน ราคามีเสถียรภาพ และสินค้าเกษตรไม่มีปัญหาราคาตกต่ำ จนรัฐบาลต้องเข้าไปแทรกแซงเหมือนกับที่ผ่านมา แต่ก็ต้องยอมรับว่า อาจจะยังแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมดในทันที แต่ความร่วมมือจะทำให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะปัญหาจะไม่ใช่ปัญหาของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งอีกต่อไป แต่ถือเป็นปัญหาร่วมกันของทั้ง 2 กระทรวง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน จะทำให้ 2 หน่วยงานมีข้อมูลครบวงจร ทำให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด โดยจากนี้ไป ถ้ากระทรวงเกษตรฯ จะส่งเสริมให้มีการเพาะปลูก ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์อะไร แนวโน้มผลผลิตเป็นยังไง ก็จะแจ้งให้พาณิชย์จังหวัดทราบ เพื่อที่จะได้วางแผนในด้านการตลาดรองรับ หรือกระทรวงพาณิชย์เห็นว่าตลาดมีความต้องการสินค้าอะไร ก็ต้องแจ้งให้กระทรวงเกษตรฯ ทราบ เพื่อที่จะได้ไปบอกให้เกษตรกรหันมาผลิต ถือเป็นการใช้กลยุทธ์การตลาดนำการผลิต ไม่ใช่ผลิตออกมาจนล้นตลาด แล้วรัฐบาลต้องเข้าไปแก้ไขอีก

“ได้สั่งการให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ไปคุยกับพาณิชย์จังหวัดเลย พาไปดูเลยว่า ตอนนี้กระทรวงเกษตรฯ กำลังผลักดันให้เกษตรกรเพาะปลูกอะไร เลี้ยงปศุสัตว์อะไร เกษตรแปลงใหญ่มีอะไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลให้พาณิชย์จังหวัดได้นำไปวางแผนด้านการตลาด ส่วนพาณิชย์จังหวัด ก็อยากขอให้ช่วยพาเอกชน พาคนซื้อ พาห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก เข้าไปดูว่าจะช่วยรับซื้อผลผลิตได้ยังไง เป็นการวางแผนกันล่วงหน้า” นายกฤษฎา กล่าว
สำหรับสิ

ร่วมแสดงความคิดเห็น