ข้าวหอมมะลิ เชียงใหม่ยังเป็นหนึ่ง

เชียงใหม่ยังมีข้าวดี และของดีอีกเยอะ หนึ่งในนั้นข้าวหอมมะลิยังครองความเป็นเลิศในเรื่องข้าวเสมอมา ที่วันก่อน ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม “ประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560/61” ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน มีเกษตรกรส่งตัวอย่างข้าวเปลือกหอมมะลิเข้าประกวด จำนวน 7 ราย ที่ส่งข้าวหอมมะลิมาประกวด ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ เป็นของนายสุทิศ มอยไข ชาวเกษตร อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ตามมาด้วยที่2. นายแห ใจกว้าง ชาวเกษตรอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่ 3. นายฉลอง ฟองปัญญา ชาวเกษตรอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และรางวัลชมเชย นายณัฐพงษ์ ขันแก้วมิ่ง เกษตร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
นับว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดที่ชาวนาได้ส่งเข้ามาประกวดในปีนี้ และทางพาณิชย์จังหวัด จะได้จัดส่งข้าวเปลือกที่ชนะการประกวดระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป ก็หวังว่าข้าวหอมมะลิทางเหนือเราคงจะติดหนึ่งในสามนะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น