แม่ริม แหล่งข้าวที่ดี ของภาคเหนือ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ดูข้าวหอมมะลิ พี่น้องชุมชนบ้านขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่จัดสร้างกลุ่มกันขึ้นมาเอง เป็นข้าวสารของกลุ่ม ข้าวชุมชนขี้เหล็ก อ.แม่ริมจ.เชียงใหม่ เป็นข้าวที่เกิดขึ้นจากชาวนารวมตัวกันผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่ออกมาได้ผลดี และมีประโยชน์สูง ก็มีข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวไรส์เบอร์รี่ข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 ข้าวเหนียว กข.6 ข้าวเหนียว กข.แม่โจ้2 ที่ทำกันมาเพื่อบริโภคในครัวเรือน และได้รับรางวัลด้วย

เป็นข้าวโรงสีเล็กๆโดยกลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันผลิตและขายเอง. ที่ยังไม่มีการขยายสู่ตลาดใหญ่ ซึ่งผลจากการที่ผลิต(สีข้าว)ได้วันละ. 200. กก.นี้. ส่งผลดีกับการบริโภค. เพราะเป็นข้าวที่ยังมีสารอาหารสมบูรณ์. (หรือที่เรียกว่า. ข้าวมีชีวิต). เพราะเซลล์ข้าวยังสดใหม่ อุดมไปด้วยวิตามิน จึงรับประทานอร่อย. หอม. หวาน (เป็นคุณสมบัติของข้าวฤดูใหม่) นับว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดอีกแหล่งหนึ่งเกิดขึ้น

ผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดเรื่องข้าว ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มข้าวชุมชนดีเด่นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2557 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขต 6 และจังหวัด เป็น. 1. ใน 3. จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่/เชียงราย/พะเยา). ที่ได้รับการประกาศเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิดีที่สุด นอกเหนือจากภาคอีสาน นับว่าเป็นข้าวดีอีกสายพันธุ์หนึ่ง ใครอยากได้ข้าวดีๆไปทานก็ไปซื้อกันได้ที่ชุมชนบ้านขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หรือสอบถามที่สนง.เกษตรจังหวัดได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น