เกษตรจังหวัดจัดประกวดพืชผลเกษตร

เพื่อส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตรของเชียงใหม่เราไปได้ดี และได้ไกล สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่โดยนายสมพล แสนคำ ได้จัดกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรยักษ์ โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรและหน่วยงานบูรณาการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าร่วมประกวดทั้ง 25 อำเภอ ชนะเลิศ กล้วยหอมทองยักษ์ ได้แก่ นายสมชาย มูลลล อ.ฮอด ฟักเขียวยักษ์ ได้แก่ นายสมคิด บอกบุญ อ.พร้าว ฟักทองยักษ์ ได้แก่ นายกู่ แสงเพชรไพรบูรณ์ อ.แม่ริม กล้วยนำว้าเครือยักษ์ ได้แก่ นางสาวสายสุดา ฟองคำมูล อ.สารภี มะพร้าวน้ำหอมทะลายดก ได้แก่ นางณิชาภา ภูคำศักดิ์ดา อ.สารภี และประกวดสวนหย่อมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ทีมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรอำเภอแม่ออนร่วมกับอำเภอดอยสะเก็ดที่คว้ารางวัลชนะเลิศของปีนี้ไปครอง สวนหย่อมแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง เปิดให้ชมได้ทุกวันในช่วงงานฤดูหนาวเชียงใหม่ทางด้านหน้าเลย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!