มร.ชม. รณรงค์ สตาร์ท ด้วยสติ

นักศึกษารั้วดำเหลืองห่วงใยประชาชน – นักท่องเที่ยว จัดโครงการรณรงค์ Start ด้วยสติ Accident is Zero ชวนคนไทยใส่ใจความปลอดภัยบนท้องถนน เมา – ง่วง – โทร ไม่ขับ งดจับโทรศัพท์มือถือเล่นโซเชียลฯ ขณะขับรถ

นางสาวบุญจิตรา มหาไม้ ประธานโครงการ Start ด้วยสติ Accident is Zero เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และในประเทศเดินทางสัญจรไปมาเพื่อท่องเที่ยว ณ สถานที่ต่างๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงรวมทั้งมีการสัญจรกลับภูมิลำเนาของคนในพื้นที่ค่อนข้างหนาแน่น ซึ่งนอกจากส่งผลให้การจราจรติดขัดแล้ว เรื่องที่ต้องตระหนักและป้องกันไม่ให้เกิดคือเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งมักเกิดความสูญเสียทั้งต่อร่างกาย ตั้งแต่ระดับน้อยคือการบาดเจ็บ จนถึงพิการ หรือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องจากความประมาท ภาควิชานิเทศศาสตร์จึงได้จัดโครงการ รณรงค์ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ Start ด้วยสติ Accident is Zero ขึ้น เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้ง ประชาชนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนทุกกลุ่มได้ตระหนักถึงการป้องกันอุบัติเหตุและลดปัจจัยเสี่ยง ระมัดระวังภัยในการสัญจรบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น และเรียนรู้วิธีการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิกปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ด้วยการขับขี่อย่างมีวินัย เคารพกฎจราจร มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง เมา ง่วง โทร ไม่ขับ งดจับมือถือเล่นโซเชียลขณะขับรถเพื่อความปลอดภัยทุกเส้นทางการเดินทาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!