วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ 2561

อ.สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ พร้อมด้วย อ.ฉลวย พันธ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ กล่าวอวยพรปีใหม่ 2561 แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ พร้อมมอบโล่รางวัลแก่บุคลากรที่มีอายุงานครบ 10 ปี-20 ปี และมอบโล่ให้แก่บุคลากรที่มีผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยมของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย โอกาสนี้ยังได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่บุคลากรกว่า 300 คนด้วยเมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น