เตือนรับมือ โรคพืชข้าว

ศูนย์บริหารศัตรูพืช ประกาศเตือนว่าแม้สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการระบาดภาวะ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แต่เกษตรกรก็ควรสำรวจติดตามในแปลงนาที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยสูง ซึ่งพบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟที่ศูนย์วิจัยข้าวและในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลง และยังไม่ถึงระดับวิกฤต (ระดับวิกฤต คือ 50,000 ตัวต่อคืน)

ส่วนโรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรสำรวจและติดตามการระบาดในแปลงนาที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง หากมีปัญหา หรือต้องการคำแนะนำติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้าวฯในพื้นที่ทุกแห่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น