อบจ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์รับบริจาค กองทุน 10 บาท เพื่อลดความเลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่ 4.0

อบจ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์รับบริจาค “กองทุน 10 บาท” กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่ 4.0 ณ ชั้น 1 อบจ.เชียงใหม่

วันที่ 3 ม.ค.61 อบจ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์รับบริจาค “กองทุน 10 บาท” กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่ 4.0 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของ อบจ. ร่วมบริจาคกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ การลดความเลื่อมล้ำทาง การศึกษา และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุนการบริหารขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ภาคี เพื่อปฏิรูปการศึกษา ร่วมกับ อบจ.ขอเชิญพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาค “กองทุน 10 บาท” กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 31 ม.ค.61

โดยมีช่องทางการบริจาคดังนี้

  1. โรงเรียน สถานศึกษา หน่วงงานทางการศึกษา อปท.ทุกแห่งในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
  2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ชื่อบัญชี กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 501-099988-9
  3. ภายในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โอกาสเชียงใหม่ 4.0 ในวันที่ 30 – 31 ม.ค.61 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ สำนักเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา อบจ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-998333 ต่อ 509 โทรสาร 053-998360 E-mail : chiangmai.go.th

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น