คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ต้อนรับคณะจากราชอาณาจักรภูฏาน

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ Dr. Kinzang P. Tshering อธิการบดี Khesar Gyalpo University of medical sciences ราชอาณาจักรภูฏาน ตามคำเชิญของทางมหาวิทยาลัยฯ โดยการพบกันในครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องการทำวิจัยร่วมกันและการแลกเปลี่ยน อาจารย์และนักศึกษา ระหว่าง 2 สถาบันณ Khesar Gyalpo University of medical sciences ราชอาณาจักรภูฏาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น