มอบของเพื่อเป็นรางวัลในร้านมัจฉากาชาดประจำปี 2561

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจาก เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะ จำนวน 20,000 บาท สำหรับใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 และในวันเดียวกันเวลา 10.00 น. ได้รับมอบจักรยาน จำนวน 10 คัน จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นของรางวัลในร้านมัจฉากาชาดประจำปี 2561 โดยรับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น