ราคาทองประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561

  • ราคาทองคำแท่ง รับซื้อ 19,950.00 บาท
  • ราคาคำแท่ง ขาย 20,050.00 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อ  19,586.72 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ ขาย 20,550.00 บาท
  • ราคาเปลี่ยนแปลง ลง 150 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น