โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ เชียงใหม่นิวส์

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โดย คุณกรรณิการ์ ชมภูเนศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และทีมงาน มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ เชียงใหม่นิวส์

ร่วมแสดงความคิดเห็น