ลำพูน สรุป 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ตายแค่ 1 ศพ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลพ. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น ๒ ศาลากลาง ฯโดยมี พ.อ. โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จ.ลพ., นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ., ตำรวจ ภ.จว., สสจ., ขน ส่ง.จว., ปชส.จว., สนง.แขวงทางหลวง จว., แขวงทางหลวงชนบท จว., สนง. สรรพสามิต จว. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ

ทั้งนี้ สนง.ปภ.จว.ลพ.ในฐานะเลขาฯ ได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ประจำวันที่ ๓ ม.ค.๖๑ และสถิติสะสม รายละเอียดดังนี้.
๑. อุบัติเหตุ : ๑๐ ครั้ง (สะสม ๗ วัน ๖๔ ครั้ง)
๒. ผู้เสียชีวิต : – คน (สะสม ๗ วัน ๑ คน) (ช.๑)
๓. ผู้บาดเจ็บ : ๑๐ คน (ช.๖, ญ.๔) (สะสม ๗ วัน ๗๐ คน) (ช.๔๗, ญ.๒๓)
๔. ประเภทยานพาหนะที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ : จ.ย.ย. ๙ คัน (สะสม ๗ วัน จ.ย.ย. ๕๖ คัน, ปิกอัพ ๓ คัน, รถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ ๒ คัน, แท๊กซี่ ๑ คัน)
๕. ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ
– ถนนกรมทางหลวง : ๒ ครั้ง (สะสม ๗ วัน ๒๑ ครั้ง)
– ถนนกรมทางหลวงชนบท : ๑ ครั้ง ( สะสม ๗ วัน ๓ ครั้ง)
– ถนนในเมือง (เทศบาล) : ๒ ครั้ง (สะสม ๗ วัน ๖ ครั้ง)
– ถนนใน อบต./หมู่บ้าน : ๕ ครั้ง (สะสม ๗ วัน ๒๙ ครั้ง)
– ถนนอื่นๆ : – ครั้ง (สะสม ๗ วัน ๑ ครั้ง)

ร่วมแสดงความคิดเห็น