นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำพูนเข้าร่วมอบรมเยาวชนอาสาสมัครผู้นำเที่ยวในท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

วันที่ ( 5 ม.ค. 2561 ) ที่ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำพูน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนอาสาสมัครผู้นำเที่ยวในท้องถิ่น รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีนางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว

นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดอบรมเยาวชนอาสาสมัครผู้นำเที่ยวในท้องถิ่นในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเยาวชน ให้สามารถนำเสนอวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลไปถึงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการจังหวัดลำพูน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ว่า “ เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ”โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จาก 5 สถานศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน, วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ, วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง, โรงเรียนเมธีวุฒิกร และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน เข้าร่วม จำนวน 74 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น