สวัสดีปีใหม่ 2561 และรับพรจากท่านผู้ว่าราขการจังหวัดเชียงใหม่

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สพล.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 และรับพรจากท่านผู้ว่าราขการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ม.ค.61

ร่วมแสดงความคิดเห็น