ขนส่งเชียงใหม่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
เปิดเผยว่า ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้มอบหมาย
ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรม
โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร
เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้
รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตั้งแต่
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
โดยจะมีกิจกรรมสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กิจกรรมแต่งคำขวัญการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย กิจกรรมตอบปัญหาป้ายจราจร และกิจกรรมแจก
ของขวัญเด็กเล็กที่ไม่สามารถร่วมเล่นเกมได้ ฯลฯ
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจัดกิจกรรมจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
สอบถาม ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ โทร.053-270410 และ 08-1721-7999

ร่วมแสดงความคิดเห็น