เชียงใหม่นิวส์พาเที่ยว “อุทยานแห่งชาติแม่ปิง”

อุทยานแห่งชาติแม่ปิงเดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่หาด-แม่ก้อ มีเนื้อที่ 1003.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 627,346 ไร่จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ปิงขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2524 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 32 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัดคือ เชียงใหม่ ลำพูน ตาก พื้นที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีทิวเขาทอดยาวสลับซับซ้อน ลำห้วยน้อยใหญ่หลายสาขาไหลลงสู่แม่น้ำปิง

ลักษณะภูมิประเทศ
อุทยานแห่งชาติแม่ปิงประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดยาว สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 400 – 800 เมตร มียอดเขาดอยห้วยหลาวสูงที่สุดประมาณ 1,243 เมตร ตามเทือกเขาเหล่านี้จะเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยต่าง ๆ หลายสิบสายไหลลงสู่ลำน้ำปิง ปรากฏภาพธรณีของหินปูนยุคออร์โดวิเชียนในพื้นที่ และพบซากดึกดำบรรพ์ของ Cephalopods ลักษณะคล้าย ๆ หอยงวงช้างมากมายในชั้นหินปูนบาง ๆ

ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูแล้งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เมษายน อุณหภูมิจะต่ำลงในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม อุณหภูมิจะสูงขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ช่วงฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน
พืชพรรณไม้และสัตว์ป่า

ประกอบด้วยป่าสำคัญ 2 ชนิด คือ ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ โดยเฉพาะป่าเต็งรังที่มีไม้พลวงเป็นไม้เด่น มีความสมบูรณ์ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุด พรรณไม้ที่สำคัญได้แก่ สัก เต็ง รัง พลวง สนสองใบ มะขามป้อม แดง เป็นต้น สัตว์ป่าที่สำคัญเช่น วัวแดง หมูป่า เก้ง เลียงผาและนก เป็นต้น โดยเฉพาะนกมีมากถึง 208 ชนิด นอกจากนี้แล้วที่นี่ยังถือว่าเป็นแหล่งประมงปลาน้ำจืดที่สำคัญแห่งหนึ่งด้วย

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
แก่งก้อ เป็นเวิ้งน้ำขนาดใหญ่เกิดจากลำห้วยแม่ก้อไหลมารวมกับแม่น้ำปิง นักท่องเที่ยวนิยมมาพักเรือนแพนั่งเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำปิงซึ่งมีเขาหินปูนถูกกัดเซาะ เกิดหินงอกหินย้อยสวยงาม ตามเส้นทางยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น อุ้มปาด โรงเรียนเรือนแพ ถ้ำช้างร้อง วัดพระธาตุแก่งสร้อย

น้ำตกก้อหลวง เป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากลำน้ำในห้วยแม่ก้อไหลผ่านหินดินดานเทาดำ และหินทรายของหน้าผาที่สูงต่างระดับลดหลั่นกันทั้งหมด 7 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี เป็นน้ำตกที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามตามธรรมชาติ มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่สีเขียวใสดั่งมรกต บรรยากาศสดชื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

ถ้ำยางวี เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงามเมื่อกระทบกับแสงไฟจะส่องประกายระยิบระยับ บรรยากาศภายในถ้ำสดชื่นเย็นสบาย บริเวณใกล้เคียงมีป่าพระบาทยางวี เป็นป่าเต็งรังผสมสนสองใบขนาดใหญ่สวยงามเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบเดินป่าพักค้างแรม

ทุ่งกิ๊ก เป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติอันกว้างใหญ่ โอบล้อมด้วยภูเขาป่าเต็งรังสลับกับป่าเบญจพรรณ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะนก ทุ่งกิ๊กเหมาะสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวแบบเดินป่า มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติใช้เป็นที่จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวนิยมมาตั้งแคมป์พักแรม โดยเฉพาะกิจกรรมดูนกเป็นที่นิยมมากในช่วงประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม กล้วยไม้ป่ากว่า 20 ชนิดจะบานสะพรั่งพร้อมกันอย่างสวยงาม

ร่วมแสดงความคิดเห็น