“วันพระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ครบ 90 ปี”

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดพิธีสักการะและวางพวงมาลาพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในวันพระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ครบ 90 ปี
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 มกราคม 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี สักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วย คณะผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีฯ
นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวว่า สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระปิยะมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา(เจ้าจอมมารดาเปี่ยม) เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2405 ทรงพระนามว่า พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนา ทรงมีพระเชษฐา พระเชษฐภคินี พระกนิษฐภคินี และพระอนุชา ร่วมสมเด็จพระชนนีเดียวกัน 5 พระองค์ ในปีพุทธศักราช 2471 พระองค์ท่านเสด็จประพาสภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เชียงราย และเชียงใหม่
และได้พระราชทานนามโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพายัพว่า “วัฒโนทัย” ซึ่งมีความหมายตามพระนามเดิมของพระองค์ คือ สมเด็จพระนางเจ้า “สว่างวัฒนา” ต่อมาได้เติมคำว่า “พายัพ” ต่อท้าย เป็นโรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ พระองค์ท่านได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร พระราชธิดา เมื่อวันที่ 7 มกราคม พุทธศักราช 2471
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ถือเอาวันที่ 7 มกราคมของทุกปี เป็นวันสำคัญ คือ วันพระราชทานนามโรงเรียน ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 90 ปี โดยได้จัดกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ทำบุญตักบาตรพระภิกษุ จำนวน 91 รูป,พิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วางพานพุ่มดอกไม้สด, จุดเทียนเครื่องทองน้อย, วางพวงมาลา, พวงมาลัยดอกไม้หอม, การฟ้อนบวงสรวง “ชุดฟ้อนบวงสรวงสมเด็จพระศรีสวรินทิรา” โดยนักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์และดนตรีไทยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นอันเสร็จพิธีฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น