สพล.เชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สพล. เชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ สพล.เชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจวบ กันธิยะ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น