ขนส่งเชียงใหม่จัดงานวันเด็ก 13 ม.ค.61

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าด้วยกรมการขนส่งทางบกได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมโครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปโดยจะมีกิจกรรมสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกิจกรรมแต่งคำขวัญการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย กิจกรรมตอบปัญหาป้ายจราจรและกิจกรรมแจกของขวัญเด็กเล็กที่ไม่สามารถร่วมเล่นเกมได้ ฯลฯทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจัดกิจกรรมจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถาม ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ โทร.๐-5327- 0410 และ 08-1721- 7999

ร่วมแสดงความคิดเห็น